Pieter Kortekaas met "Zwanger"

polyester

Pieter Kortekaas uit St. Anthonis

Het beeld is 350 cm hoog gemaakt in polyester. Het stelt moeder Aarde voor die zwanger is van de nieuwe tijd, en van een nieuwe wereld waarin de mens meer van de liefde voor elkaar gaat leven.

website Pieter Kortekaas

 

Paul de Swaaf met "Claartje"

brons

Paul de Swaaf uit Nijmegen
06-03-1934 tot 01-10-2008

"Claartje"

Paul de Swaaf is het beste te typeren als portrettist. “Claartje” is daar een voorbeeld van. Ontmoeting, ontroering, interesse en fascinatie waren de emoties die Paul de Swaaf dreven. Vooral mensen, van jong tot oud, bevolken zijn zeer omvangrijke oeuvre. Levensgrote beelden, kleine beeldjes, portretten, tekeningen, schilderijen, aquarellen en grafiek maakte hij en persoonlijke betrokkenheid over en weer was daarbij een voorwaarde. 
Altijd kritisch, legde hij de lat voor zijn werk zeer hoog, dag en nacht ermee bezig, met als doel zo dicht mogelijk bij het wezen van zijn model te komen.
Een moeilijke en tegelijkertijd mooie zoektocht was het voor hem, elke keer.

Hij exposeerde zijn werk regelmatig. Werk van hem bevindt zich bij particulieren en in musea, is aangekocht voor in openbare gebouwen, parken en op pleinen door heel Nederland en diverse Europese landen, Japan, Nieuw-Zeeland en de V.S.

 website Paul de Swaaf

Harrie Willems met "Opstand-ing"

brons

Harrie Willems uit Berg en Dal

"Opstand-ing"

Met 2 pubers thuis – en 37 jaar ervaring in het voortgezet onderwijs -  kreeg ik de wens een beeld te maken binnen het thema oprichten, zelf-staan, op staan tegen.  Ik heb mij langdurig verhouden met deze begrippen, lezen, wandelen, schetsen.   Vanuit een rustende, zekere en evenwichtige geborgenheid naar een beweging van oprichten, staan,  opstandigheid, zelfstandig worden.  Het kan te maken hebben met een jong volwassene, met verzet binnen een maatschappij.  En vanuit het christendom met een Christus die zich ontwikkelt van de lijkwade, de steen voor zijn graf wegduwt, zich heeft losgemaakt  van zijn status van mens, van wonderdoener, Messias.
De rondheid van de schaal staat voor balans en geborgenheid, omhullend.  Met scherpe randen. De diversiteit van de hoekige opbouw duidt op kracht en eigenheid, wellicht eigenzinnigheid. De treden langszij symboliseren het langdurig proces dat opstanding inhoudt in de richting van de bladgouden bovenzijden.
Het patin, de kleur, bruin / mosgroen, geeft aan dat opstand en opstanding voor mij vooral een aards gebeuren is, hard werken. Zonder het spirituele component te willen bagatelliseren.

 

website Harrie Willems

 

Yvonne Halfens met "Blind Eyes"

aluminium cement en keramiek

Yvonne Halfens uit Nijmegen

"Blind Eyes"

Mijn werk bestaat uit beelden en installaties met vaak klei als materiaal.
De menselijke figuur gebruik ik om vragen over onze existentie te verbeelden.  Het beeld "Blind Eyes" is van aluminiumcement en keramiek op een ijzeren sokkel. Het stelt de vraag hoe je kijkt en wanneer je iets echt waarneemt. Soms zie je met je ogen dicht veel meer. En ontgaat de werkelijkheid je met open ogen.

website Yvonne Halfens

 

Hans Koenen met "De Herinnering"

brons en graniet

Hans Koenen uit Heeswijk-Dinther

"De Herinnering"

Een steeds vager wordende herinnering, iedereen kent dat wel. Het is geïnspireerd door 'Hello' van Adèle.
"De Herinnering" is een eenvoudig beeld om met jezelf en met de 'ziel' van het beeld in gesprek te gaan!

website Hans Koenen

Jillis Waagmeester met "Het Lijden"

beton

Jillis Waagmeester uit Deventer

"Het Lijden"

Oorlog
Bombardementen.
Zie de Mens
Verpletterd onder stukken beton
Verwrongen betonijzer.
Het kruis van het Lijden
Het kruis van de geheven Vuist
Het kruis van de Waanzin
Alles gaat over Materie
Bijeen vergaarde Materie
Er komt nooit een eind aan
Er komt nooit een eind aan?
De Mens is zachtmoedig
Tot vele dingen in staat.

website Jilles Waagmeester

Rob Schreefel met "Grote Leeuwenpoort"

graniet

Rob Schreefel uit Amsterdam

"Grote Leeuwenpoort" 

Het beeld "Grote Leeuwenpoort"  bestaat uit een soort kop met manen op twee poten met klauwen eronder. Het is een associatief beeld, het bovenstuk, de kop, heeft manen als een leeuw, de andere kant van de kop bevat boorgaten die op tanden lijken. De onderste blokken waar het beeld op staat zijn van rood graniet, ook met boorgaten die lijken op bloederige klauwen. Het totaal verwijst naar de grote Leeuwenpoort van Mycene. Mijn wens zou natuurlijk zijn om het beeld enkele meters hoog uit te voeren om de vergelijking met de Leeuwenpoort van Mycene nog nadrukkelijker te maken.

 (website wordt ontworpen)

Lia van Vugt met "Dans"

brons

Lia van Vugt uit Amsterdam

"Grote dans"

rondom haar de bomen die pratende dichters
lijken ze bewegen wel maar dansen no way
liever buigt men zich over hun denkpatroon
en drankgedrag verdrinken er haast in

terecht is zij het middelpunt

waarvan de mannenbroeders stiekem dromen

niet verder reikend echter dan haar moederdijen

daar nemen ze voorgoed de benen 

weldra breekt of valt zij uit de stilstand
om wervelend haar draai te vinden
deinen de dichters heimelijk mee tuimelen
in belendend struikgewas en siddert al het blad

 

gedicht Han Ruijgrok

 

 www.liavanvugt.nl

 

Thea van Vliet met "Vleugels Verbeeld"

staal en glas 

Thea van Vliet uit Rosmalen

 

De menselijke maat van het beeld roept een gevoel op om mee te kunnen vliegen. De beweging van de golvende lijnen geeft de indruk van een object dat even rust maar zo weer op zal stijgen. De keuze van de kleuren blauw en wit refereren aan de lucht om zodoende de relatie te leggen met de hemel boven ons en het ongrijpbare daarvan. Bij dit beeld gaat het niet om het weergeven van een insect, maar om het idee vorm te geven van beweging en lichtheid. Iets wat er is maar ook zomaar verdwenen kan zijn.

 

www.theavanvliet.nl

Eric Don met "Dialoog"

staal

Eric Don uit Amsterdam

Dialoog is een combinatie van twee beelden; het zijn twee abstracte vormen, de één extravert en de ander introvert. Het zijn gelaste beelden met een industriële basis.
Eric Don leeft en werkt met een weergaloos uitzicht over het IJ van het oude Amsterdamse Havengebied. Daar wordt hij telkens geïnspireerd door het stoere industriële erfgoed van zijn naaste omgeving.

Hij respecteert en is aandachtig voor de oorspronkelijke betekenissen die verscholen zitten in het stomme metaal, hout of de steen. Hij wordt erdoor geraakt en hij herkent hun gratie en openbaart hun anonieme stemmen.

www.ericdon.nl

Leendert Buth met "Village"

 

graniet

Leendert Buth uit Vlissingen

Uit dit beeld zou je kunnen concluderen dat een cirkel rond is: de steen, weggehaald uit een landschap vormt nu zelf een landschap. Het zou een bewoond landschap kunnen zijn, aangenaam ogend als een knus bergdorpje. Tot je ziet dat er vooral isolement en afzondering is.De blokjes kleven op ogenschijnlijk willekeurige plaatsen aan de ruwe wanden, en kunnen net zo goed sporen zijn van iets wat was.

 

Riet Blum met "Wereld Mensen"

cortenstaal en brons

Riet Blum uit Muiden

Begaan met  alle mensen die als vluchteling hun land moeten verlaten heeft zij dit kunstwerk gemaakt.
In de hele wereld heerst  onrust. Oorlogen, Mensen op de vlucht. Culturen die botsen met elkaar. Als kunstenaar dacht ze: “Waarom”?
Om  aan de wereld te laten zien dat als we willen, het mogelijk is om met ieders geloof en met alle culturen samen te kunnen leven.
In de hoop dat mensen elkaar beter gaan verstaan en dat in onze wereld iedereen welkom mag zijn.

website Riet Blum

Hanneke Bloemen met "Hemelboot"

hout

Hanneke Bloemen uit Zwolle

 

 

Hoog tussen de toppen van de bomen 

vaart hij
de hemelboot 

in het lichtgevend geel van een late herfst
zijn koers bepaald door de touwen 

aan katrollen 

 

 

Hij neemt hen mee 

omhoog
over zeven gelukkige zeeën
tot aan een andere toekomst 
In het verre licht wuiven de kruinen 
het blad omlaag
dat zich goud verstrooit
op de vochtige grond

Gedicht van Hennie van Ee

www.hannekebloemen.nl

Marion Visione met "Geboorte van Eva"

brons

Marion Visione uit Amsterdam

Dit beeldje, “De Geboorte van Eva “, toont de figuur van Adam en het moment van de creatie van Eva, God schiep haar vanuit een rib van Adam.

De voorstelling is zeer eenvoudig – de torso van de nieuwe vrouw Eva wordt getrokken uit het lichaam van de slapende Adam. Het moment van creatie, nog bezig te ontstaan, nog zoekend naar vorm. De aanzet tot haar vormgeving is gemaakt, de voltooiing is vormloos aanwezig.

 

De twee zijn hier nog verenigd in één schepsel, vormen een eenheid, maar de naderende dualiteit is al tot uitdrukking gebracht.

 

website Marion Visione

Petry Claassen uit Helmond met "Madam"

brons en verzinkt staal

Petry Claassen uit Helmond

Portret ontsproten aan haar fantasie. Zoals al haar sculpturen, met ruwe hand en vaak met een absurde twist geboetseerd. Er bestaat een duidelijke voorkeur voor experimenteren. Door een klassiek portret te plaatsen op hoge, gekruiste en verzinkte palen ontstaat een verrassende en hedendaagse sculptuur. 

 

website Petry Claassen

Carla Wink met "Cocons"

keramiek

Carla Wink uit Amersfoort

De symboliek van cocon komt uit de transformatie. In het cocon stadium richt je je naar binnen, je voert je project of idee uit of ontwikkelt het. Dit geldt niet alleen voor projecten of ideeën, maar ook voor aspecten van je persoonlijkheid waar je iets aan wilt doen. In het laatste stadium van gedaanteverwisseling wordt uit de pop de vlinder geboren. In deze laatste fase laat je de wereld delen in de kleuren en de vreugde van je schepping.

 

website Carla Wink

Ruud Schrijvershof "Can't Let Go, Can't....."

staal

Ruud Schrijvershof uit Linden (gemeente Cuijk)

Balancerend op een evenwichtsbalk is de herinnering aan haar overleden geliefde haar enige houvast, ze kan het niet loslaten.

De figuratief expressionistische beelden van Schrijvershof typeren zich door een sterk silhouet op afstand en veel detail van dichtbij. Met de vrouw als centraal thema, zijn spanning in lijn en volume de constante. Wisselend zijn materiaal, techniek en de verhouding tot de werkelijkheid.

 

 

Hans Koenen "Muze-Fee"

'De Muze Fee vertelt het verhaal van de capaciteit van de mens om in te grijpen in vervelende situaties en om die in gunstige wending te geven. Het is een uitnodiging; want iedereen kan daar aan bijdragen op elk niveau, bij vele momenten.'

Renée van Leusden "In de Luwte"

brons

Renée van Leusden uit Vught

Renée van Leusden beeldhouwt het leven.
In haar sculpturen voel je haar grote sociale betrokkenheid en interesse in mensen.
Ze beelden niet alleen emoties uit; ze zijn het ook.
Haar werk is qua vorm steeds opener geworden, teruggebracht naar enkele lijnen en ze geeft haar beelden alle ruimte.......

 

 

website Renée van Leusden

Nigel Kent "St.Anna ten Drieën"

brons

Nigel Kent uit Canberra (Australië)

Een Australische kunstenaar die ook lang in Amsterdam heeft gewoond, maakt voornamelijk erotische tekeningen en schilderijen.
Dit beeld is echter iets heel anders.
"St. Anna ten Drieën" is een voorstelling uit de Christelijke iconografie van de heilige Anna met haar dochter Maria en haar kleinkind Jezus.
Als grootmoeder van Jezus dacht men haar bijzondere macht toe als hemelse voorspreekster bij haar kleinzoon.

 

 

Greetje de Vries "Zeearend met zeebaars"

brons

Greetje de Vries uit Heerhugowaard

“Mijn werk is altijd herkenbaar zowel figuratief als gestileerd naar mens en dier.
Het werken naar de natuur is mijn passie en nooit eindig.
Het gaat van klein tot meer dan levensgroot zoals deze zeearend.
Ik werk vrij als in opdracht en zie steeds weer een uitdaging.”

 

 

website Greetje de Vries

Claire Verkoyen "Black Madonna"

steengoed

Claire Verkoyen uit Amsterdam

In 'Black Madonna' tref je een herinterpretatie aan van de Katholieke Maria figuur.
Traditioneel gezien zijn de handen van Maria vaak geopend in een uitnodigend gebaar naar de hemel.
Bij deze Maria worden de handen gevouwen op de rug.

Het beeld is zo geplaatst dat de eerste blik die men op het beeld werpt het rugaanzicht betreft, de aandacht wordt meteen getrokken naar de gevouwen handen.
Het gezicht is gericht naar de Rooms Katholieke St.Martinuskerk op de achtergrond, in een poging tot communicatie.
Vanuit haar hoge positie wil 'Madonna II' vragen oproepen over de functie van religie en spiritualiteit in de hedendaagse samenleving.

 

 

website Claire Verkoyen

 

 

 

Tineke Thielemans "That's life"

brons

Tieneke Thielemans uit Bennekom

"That's life" geeft de orde in de mensenwereld weer.
Vrouwen en mannen, de één nadrukkelijker aanwezig dan de ander.
De insecten echter zijn véél belangrijker dan wij.
Waren zij er niet dan waren wij er ook niet.

 

 

website Tineke Thielemans

Loading...
Loading...