Ontwikkeling nieuwe tuin

Het Bestuur van de Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk is op dit moment druk bezig om een nieuwe tuin in te richten.

Deze tuin ligt rechts naast de hoofdingang van de Beeldentuin en Heemtuin en is groen ingekleurd in onderstaande tekening.

 

Deze tuin maakte deel uit van de pastorietuin van de RK Sint Martinus parochie. De helft van deze pastorietuin is aangekocht door de gemeente Cuijk.
Zo'n 7 a 8 jaar geleden heeft er een grote schoonmaak plaatsgevonden want deze tuin was erg verwilderd met klimop, braamstruiken, uit zijn verband gegroeide coniferen en erg veel onkruid.

Cuijk heeft een grote Romeinse geschiedenis, met een Castellum op deze plaats en een Romeinse brug over de Maas. 
Het streven is om wat van deze geschiedenis tentoon te stellen in deze tuin.
Hieronder een foto impressie van het opschonen: 

 

 Zo verwilderd zag het er uit

.          

  

Grote delen worden verwijderd met een graafmachine

           

 Bij het ontruimen van klimop en grote braamstruiken kwam een betonnen bak tevoorschijn. Dit bleek een grote bak te zijn die ruim een meter in de grond zat. Men is een dag bezig geweest om deze bak te verwijderen.

           

 Nadat alles is opgeruimd blijft er een mooie grote tuin over, klaar om ingericht te worden.

 

           

Op deze plek komt een mooie stenen muur als afscheiding tussen de oude pastorietuin en de tuin achter de pastorie van de St. Martinusparochie.

 

               

 

 

 

                                          

  Ook de muren tussen de nieuwe tuin, de Beeldentuin en het pad naar de Beeldentuin zijn opgeschoond. Zoals te zien is moeten deze muren ook nodig gerepareerd worden.

 

       

De start van de bouw van de muur (halverwege de huidige pastorietuin) is begonnen op donderdag 23 maart 2017 om 10.30 uur door wethouder Cultuur Rob Poel met het doorknippen van een lint onder toeziend ook van pastor Theo Lamers. Daarna moest de wethouder de laatste hand leggen aan het graven van de geul voor de fundering. De kruiwagen met grond werd weggereden en geleegd door de pastoor.
Voor deze muur zijn speciale stenen, in de vorm en grootte van oude kloostermoppen, gebakken. 

Begin juni is een groep vrijwilligers gestart met het metselen van de scheidingsmuur die gebouwd wordt tussen de pastorietuin en de nieuwe tuin. Fantastisch mooi werk en dat alles terwijl het buiten 25 - 30 graden is..... CHAPEAU!

Bij nader onderzoek bleek echter dat de oude muur tussen de Beeldentuin en de nieuwe tuin niet gerepareerd kon worden en het idee ontstond om de muur af te breken en de mooie oude stenen opnieuw te gebruiken. Sinds mei 2018 is hieraan door een grote groep enthousiaste vrijwilligers enorm hard gewerkt: men is bezig geweest met het afbreken van de muur en met het cementvrij / afbikken van elke steen !!!!
Een gigantische klus, maar.... vele handen maken licht werk!
Toen deze stenen allemaal schoon gemaakt waren is deze muur met daarbij de steunpilaar voor de poort opnieuw opgemetseld.

Toen de muren allemaal klaar waren, werd er door de gemeente aan de kant van de Kerkstraat een hekwerk en een taxushaag geplaatst.
Na het inzaaien van gras hebben we een mooi geheel omheind veld gekregen waar, door de corona perikelen, tapperij Kansas een seizoen lang dit terrein als terras gebruik heeft gemaakt.

 

Door de gemeenteraad van Cuijk is op .... november, op initiatief van de Projectgroep Gallo Romeinse Tempel, het (voorlopige) besluit genomen om op dit terrein een Gallo Romeinse Tempel te bouwen.

AAN DEZE PAGINA WORDT NOG VERDER GEWERKT.