Vrijwilligers

Onderhoud
Wekelijks op donderdagmorgen komen de vrijwilligers van de Heemtuin bijeen voor het onderhoud.
Een hele klus die zij met verve vervullen.
In het najaar wordt de tuin winterklaar gemaakt.
In het voorjaar worden alle afgestorven bladeren e.d. verwijderd en de tuin klaargemaakt voor de zomer.
De roep om een sproei-installatie was groot en is in 2018 geïnstalleerd wat de groei van de planten ten goede is gekomen.

 Medewerkers onderhoud Heemtuin:

  • Jan van de Bergh

  • Coby Bloemen

  • Sytske Robbroeckx

  • Marian van den Akker

  • Corrie Giesbers

  • Marleen Heutink