Doelstelling en Beleid

HISTORIE / DOELSTELLING en BELEID STICHTING BEELDENTUIN EN HEEMTUIN CUIJK

 

In 1997 werd de voormalige begraafplaats van de Protestantse Gemeente Cuijk heringericht als Beeldentuin.

Doelstelling van de Beeldentuin is om kunst in de breedste zin van het woord, in vormen, kleuren en materialen onder aandacht van het publiek te brengen.

Jaarlijks wordt ongeveer de helft van de geëxposeerde kunstwerken gewisseld. Er staan 21 kunstwerken. Het ene jaar worden er 10 kunstwerken gewisseld en het andere jaar 11. Zo blijft de Beeldentuin aantrekkelijk voor het publiek. De Beeldentuin wordt niet commercieel geëxploiteerd.

In 2004 is de Stichting Beeldentuin Cuijk opgericht.

In 2006 werd een naast de Beeldentuin een geheel ommuurd perceel grond ingericht als Heemtuin. Een tuin waar 350 planten / struiken / bomen tentoongesteld worden die de afgelopen decennia voorkwamen in de tuinen van de bewoners van het Land van Cuijk. Doelstelling is om de bezoekers kennis te laten nemen van deze planten etc. Deze tuin wordt onderhouden door vrijwilligers.

In 2011 werd een wijziging aangebracht in de statuten en werd de naam Stichting Beeldentuin Cuijk veranderd in Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk.

Aan de Heemtuin grenst een oude schuur (voormalige opslagplaats van tabaksbladeren van de Kansas sigarenfabriek) welke dienst is gaan doen als Cultureel Trefpunt voor exposities en culturele optredens. De twee ruimtes in dit gebouw, genaamd Pakhuis, kunnen tegen een kleine vergoeding voor koren, muziekrepetities, muzieklessen, bijeenkomsten culturele activiteiten, exposities etc. gebruikt worden. In 2023 zijn er 18 exposities geweest in het Pakhuis door kunstenaars uit de gehele omtrek van Cuijk. Voor 2024 zijn al reeds meerdere exposities gepland.

Grenzend aan de Beeldentuin ligt een perceel grond, de voormalige pastorietuin van de St. Martinusparochie te Cuijk. Voor dit perceel zijn plannen in ontwikkeling om deze tuin in te richten, terugkijkend naar de historie van Cuijk: de Romeinse Cultuur, want op deze plaats heeft in het verleden o.a. een Romeins Castellum gestaan.

Alle beschreven locaties zijn voor het publiek vrij toegankelijk, er wordt dus geen entree geheven. De Beeldentuin en Heemtuin zijn elke dag, m.u.v. de maandag, geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

De Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk heeft als doel dit alles in stand te houden en verder te ontwikkelen en eventueel uit te breiden.

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en is volledig afhankelijk van subsidie en giften.

 Bezoekers
Naar schatting bezoeken jaarlijks zo’n 5000 mensen beide tuinen. Uit steekproeven blijken deze bezoekers uit het gehele land te komen.
De website wordt veel bezocht (ruim 20.000 keer per jaar) en sinds begin dit jaar is er ook een facebook pagina gemaakt.

Participaties
De Stichting Beeldentuin en Heemtuin maakt deel uit van de Cultuurstraat.
Andere deelnemers zij:
* werkgroep Archeologie Cuijk
* Cuijks Archief
* Museum Ceuclum
* Toeristisch Informatie Punt (TIP)
* RK Martinus parochie
Daarnaast neemt de Stichting jaarlijks deel aan de Culturele Dag en is lid van het Regionaal Bureau Toerisme en Verrassend Platteland