De paden Beeldentuin zijn opgeknapt

De paden in de Beeldentuin waren hard toe aan een opknapbeurt.
Doordat enkele betrokken inwoners van Cuijk, in het kader van het Reservefonds Wonen en Leefbaarheid, met het idee kwamen om nieuwe paden in de naast de Beeldentuin gelegen voormalige begraafplaats van de St. Martinus Parochie aan te leggen, werd bekeken of het ook mogelijk was de paden in de Beeldentuin op te knappen.
De gemeente Land van Cuijk ging hiermee akkoord.

Eerst werden er nieuwe paden op deze begraafplaats aangelegd, met een soort pleintje met 2 bankjes. Deze paden lopen zigzag over deze voormalige begraafplaats, langs de prachtige Calvariekapel. Wanneer je dit pad volgt kom je zo in de mooie Beeldentuin.

Alle oude paden in de Beeldentuin zijn afgegraven, daarna zijn er matten ingelegd, die opgevuld zijn met geel grind.

               

Nadat alle paden klaar zijn, worden er in het voorjaar, voor de seizoensopening van de Beeldentuin, nog informatieborden geplaatst:

1: op het Pleintje met info over de begraafplaats
2: bij Calvariekapel
3: in de Beeldentuin met info over het ontstaan van de Protestantse Begraafplaats en de Beeldentuin
4: in de Heemtuin over wat is een Heemtuin en over het ontstaan van deze tuin
5: bij het Pakhuis over wat is de historie van het Pakhuis