**Marti de Greef met "Artemis"

Brons

Marti de Greef, Eindhoven

Met mijn beeld Artemis tracht ik een verband te leggen tussen het vruchtbaarheidsbeeld van de moedergodin in de Anatolische mythologie, Artemis van Efeze dat ik zag in het Museum van Efeze, en mijn interpretatie van het thema vruchtbaarheid. Door de eeuwen heen maakten mensen beelden om vruchtbaarheid te visualiseren. Het is een onderwerp dat mensen bewust en onbewust dagelijks ondervinden, alleen al door het feit dat ze er zijn.
Beelden en totems van goden werden opgericht om vruchtbaarheid af te smeken of zelfs af te dwingen. Mijn beeld bevat zowel mannelijke (fallussymbool) elementen als vrouwelijke (borsten), en aan de top de vrouwentors als het symbool van vruchtbaarheid.

website Marti de Greef