**Heleen Kater met "Eva & Adam"

brons

Heleen Kater uit Burum (Fr)

 

De verbinding tussen mens en dier intrigeert mij enorm.
Er zit een grote tegenstelling in het koesteren van dieren en het houden van dieren als product.
De verbondenheid van dieren met ons is niet los te zien van het sociale contract, een afhankelijkheidsrelatie.
Deze ongelijkwaardige relatie probeer ik liefdevol en gewetensvol uit te beelden.
De beelden ogen sereen en in zichzelf gekeerd, maar komen niet los van een ongemak.

website Heleen Kater