**Aris de Bakker met "Kat en IJsvogel"

gegalvaniseerd ijzer

Aris de Bakker uit Den Haag

Aris de Bakker maakte deze beelden op basis van voorwerpen,
zoals een souvenir in de vensterbank van een kat of een vogel.

Deze voorwerpen heeft hij vergroot zonder daar expressie aan toe te voegen.
Ze zijn wat ze zijn.
De beelden zijn gemaakt van dikke beton ijzers.
Deze zijn gebogen, gelast en gegalvaniseerd.
Door hun afwijkende maat zijn de beelden voorwerpen geworden
die een extra betekenis krijgen door hoe ze geplaatst zijn en de interactie die daardoor ontstaat.

 

WEBSITE ARIS DE BAKKER