**Gerard van de Berg met "Paranoïde"

keramiek

Gerard van de Berg uit Utrecht

Contemporary Paranoid,

CP belichaamt een groeiend gevoel van vervreemding bij het menselijk individu ten opzichte van de leefomgeving 
in de zich ongeremd ontwikkelende massacultuur waarin de global economy,
het wereldnieuws en virtuele gamewerelden het dagelijks bestaan beheersen.
Steeds afhankelijker van massaproducten, ondoorgrondelijke technologieën
en overal gevolgd door camera’s rijst soms de vraag waar wij ons nog vrij,
veilig en geborgen kunnen voelen.