Marion Visione met "Geboorte van Eva"

brons

Marion Visione uit Amsterdam

Dit beeldje, “De Geboorte van Eva “, toont de figuur van Adam en het moment van de creatie van Eva, God schiep haar vanuit een rib van Adam.

De voorstelling is zeer eenvoudig – de torso van de nieuwe vrouw Eva wordt getrokken uit het lichaam van de slapende Adam. Het moment van creatie, nog bezig te ontstaan, nog zoekend naar vorm. De aanzet tot haar vormgeving is gemaakt, de voltooiing is vormloos aanwezig.

 

De twee zijn hier nog verenigd in één schepsel, vormen een eenheid, maar de naderende dualiteit is al tot uitdrukking gebracht.

 

website Marion Visione