Ruud Schrijvershof "Can't Let Go, Can't....."

staal

Ruud Schrijvershof uit Linden (gemeente Cuijk)

Balancerend op een evenwichtsbalk is de herinnering aan haar overleden geliefde haar enige houvast, ze kan het niet loslaten.

De figuratief expressionistische beelden van Schrijvershof typeren zich door een sterk silhouet op afstand en veel detail van dichtbij. Met de vrouw als centraal thema, zijn spanning in lijn en volume de constante. Wisselend zijn materiaal, techniek en de verhouding tot de werkelijkheid.