Chris de Vis 'Vogelman met jong'

Den Haag, geoxideerd staal.

Verbinding van volwassene en jong, van mens en natuur, van lucht en aarde, van het bovenaardse en het wereldse. Verbinding van onverwoestbaar staal met de natuur door het te laten roesten. Zo toont het zijn vergankelijkheid.

www.chrisdevis.nl