Financiën

Financieel overzicht van het boekjaar 2018.

Zodra het overzicht van 2019 klaar is wordt deze hier gepubliceerd.

Het RSIN nummer van de Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk is 816868657

Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk
afrekening  2018 Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk
INKOMSTEN UITGAVEN
omschrijving totaal omschrijving   totaal
subsidie 2018 € 10.651,00 Algemene kosten w.o. kosten bank, abonnementen, promotie etc. € 2.451,99
         
    Heemtuin  w.o. inboeten, materialen , attentie vrijwilligers  € 1.167,38
         
    Beeldentuin w.o. werkkosten, kilometervergoeding, stagelden etc. € 6.622,33
         
groenonderhoud Beeldentuin € 5.000,00 Onderhoud tuinen  verricht door IBN € 4.999,70
         
gebruik Pakhuis € 3.371,00 Pakhuis w.o. energie, materialen, vaste lasten, onderhoud € 2.341,68
      reservering onderhoud en afschrijving  
         
totaal inkomsten € 19.022,00     € 17.583,08

** het positieve resultaat van €. 1438,92 is i.o.m. de gemeente Cuijk gereserveerd voor inrichting van de voormalige pastorietuin van de RK Martinusparochie.

** alle bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.