Financiën

Financieel overzicht van het boekjaar 2019.

Het RSIN nummer van de Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk is 816868657

 

Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk
AFREKENING SUBSIDIE STICHTING BEELDENTUIN EN HEEMTUIN CUIJK 2019
INKOMSTEN UITGAVEN
omschrijving totaal omschrijving   totaal
subsidie 2019  €  10.651,00 Algemene uitgaven kosten bank  €       119,39  
IBN groenonderhoud  €   5.000,00   abonnementen/promotie/e.d.  €      946,25  
      diversen  €        38,98  
      bestuurskosten (vergaderkosten, atelier-  €      650,00  €  1.754,62
      bezoek, attentie vrijwilligers etc.)    
           
    Heemtuin  inboeten   €         31,45  
       attentie vrijwilligers Heemtuin   €      300,00  
       materialen    €       175,09  
       algemeen   €        73,20  €     579,74
           
    Beeldentuin werkkosten  €       810,64  
      kilometervergoeding  €      233,00  
      stageldvergoeding  €   4.200,00  
       opening   €      337,56  
       onderhoud beeldentuin door ibn 2018   €   4.092,20  €  9.673,40
           
    Pakhuis energie  €      830,06  
      materialen  €      620,33  
      onderhoud  €      349,50  
      vaste lasten  €      575,76  
      reservering groot en klein onderhoud  €      500,00  
      afschrijving meubilair / inventaris  €      400,00  €  3.275,65
           
    Pastorietuin werkkosten ontwikkeling tuin  €        76,44  €       76,44
      totaal uitgaven 2019  €  15.359,85  
      +/- restant subsidie 2019  €       291,15  
subsidie 2019  €  15.651,00      €  15.651,00  
inkomsten huur  €   3.387,50   +/- saldo 2019  €   3.678,65  
totaal inkomsten  €  19.038,50      €  19.038,50  

 

** het positieve resultaat van €. 3.678,65 is i.o.m. de gemeente Cuijk gereserveerd voor inrichting van de voormalige pastorietuin van de RK Martinusparochie.

** alle bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.