Nieuws 2018

Activiteiten in 2018 

 **  zondag 26 augustus 2018: "Cultuur aan de Maas, Kleurrijk"

Het festival "Cultuur aan de Maas, Kleurrijk" wordt gehouden in het oude centrum van Cuijk. Cultuur aan de Maas viert haar derde lustrum en daarom een speciaal optreden van een 8 tot 10 tal Living Statues (Levende Standbeelden) in het centrum, vanaf 13.00 tot 17.00 uur. 
Natuurlijk worden gedurende deze dag nog vele andere evenementen georganiseerd, denk aan straattheater, concerten, boeken- en kunstmarkt etc. 

In het Pakhuis zal die dag een 'kleurrijke'  foto-expositie te zien zijn van Quinta Buma uit Nijmegen evenals enkele kleurrijke lampen, gemaakt door haar broer Don. Toegang is gratis.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ** zaterdag 6 oktober en zondag 7 oktober 2018:  Expositie in het Pakhuis.
Jan Bastiaans uit Cuijk en Elsbeth Roest uit St. Hubert exposeren dat week-end.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAT GEBEURDE ER TOT NU TOE IN 2018?

** Januari 2018: er hebben zich tot op heden 36 kunstenaars aangemeld voor de expositie 2018-2020 
Dit jaar zijn 10 kunstwerken verwijderd en kunnen er 11 nieuwe kunstwerken geplaatst worden. In de maanden januari en februari is een keuze gemaakt uit de 33 ingeschrevenen. Alle kunstenaars die zich ingeschreven hebben , hebben bericht gehad of de keuze wel of niet op hen gevallen is
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** zaterdag 31 maart 2018:  Kunstwerken gaan terug naar de kunstenaar.  
Elk jaar wordt de helft van het aantal kunstwerken in de Beeldentuin gewisseld. Deze zaterdag werden tussen 11.00 en 16.00 uur een tiental kunstwerken teruggehaald door de kunstenaars om zo plaats te maken voor 10 nieuwe kunstwerken.
De 10 nieuwe kunstwerken zijn gebracht op zaterdag 7 april.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** zondag 29 april 2018:  Seizoensopening Beeldentuin 2018 - 2019 
Op zondag 29 april 2018 heeft de officiële seizoenopening van De Beeldentuin Cuijk plaatsgevonden. Ondanks lichte regen en behoorlijke bewolking was de opkomst groot.  Vele kunstenaars waren aanwezig en zij werden, evenals alle belangstellenden, van harte welkom geheten door Diny van Vliet en door de voorzitter Ton Bongartz.
Ook de Wethouder van Cultuur sprak zijn waardering uit voor de manier waarop de Beeldentuin en de Heemtuin door vele vrijwilligers wordt gerund en hij gaf aan dat het doel om kunst dichter bij de mensen te brengen en tegelijkertijd de kunstenaar de gelegenheid bieden (nog) meer bekendheid voor zijn / haar werken te krijgen zeker is gehaald.
De muzikale omlijsting werd dit jaar verzorgd door twee jeugdige saxofonisten: Veerle en Merel. Beiden zijn leerling van muziekschool Muzelink en zij lieten diverse muziekstukken horen en oogstten veel waardering bij het publiek. 
Een van de aanwezige kunstenaars, Tineke Thielemans sprak tijdens de opening een column uit.
Voordat de bezoekers de Beeldentuin en de Heemtuin konden gaan bekijken vond nog een bijzonder intermezzo plaats. De voorzitter, de heer Ton Bongartz kreeg ten overstaan van het publiek de koninklijke onderscheiding van de burgemeester uitgereikt en hij werd hiermee benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De Valuwe TV heeft gedurende de dag mooie opnames gemaakt en via onderstaande link krijgt u een impressie van de feestelijke opening.

https://www.youtube.com/watch?v=Xp58ceIDeuw&feature=youtu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** zondag 20 mei 2018:  Plattelandsrondje Land van Cuijk
Het jaarlijkse Plattelandsrondje vond dit jaar plaats op 20 mei. Op die dag was een groot aantal bedrijven geopend en werden diverse activiteiten georganiseerd bij de leden van het Verrassende PlatteLand van Cuijk. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**zaterdag 19 mei / zondag 20 mei / zaterdag 26 mei / zondag 27 mei  2018:  Expositie in het Pakhuis.
Kunstenaar Jan Bastiaans exposeerde tijdens dit week-end met zijn dynamische – organische schilderijen, en met zijn 3D recycle-art en fotoprints op aluminium. Velen hebben zijn expositie bezocht!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------