Nieuws 2018

Activiteiten in 2018 

  ** 14 december 2018
De Beeldentuin doet mee aan de KWF Winterwandeltocht op vrijdag 14 december 2018, van 18.00 tot 21.00 uur in de omgeving van het Merletcollege te Cuijk. 
De route van 5 km loopt door de Beeldentuin, de Heemtuin en het Pakhuis. De tuinen zijn dan feeëriek verlicht.
Voor meer info: klik hier

  

   ** laatste kwartaal
Kunstenaars kunnen zich aanmelden om te exposeren in de Beeldentuin, want elk jaar wordt de helft van de bestaande kunstwerken vervangen.
Zie voor verdere informatie: Exposeren in de Beeldentuin Cuijk
Begin 2019 wordt door het bestuur beslist welke kunstwerken worden geëxposeerd in het  seizoen 2019/202
0.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAT GEBEURDE ER TOT NU TOE IN 2018?

** Januari 2018: er zicn 36 kunstenaars aangemeld voor de expositie 2018-2020 
Dit jaar zijn 10 kunstwerken verwijderd en kunnen er 11 nieuwe kunstwerken geplaatst worden. In de maanden januari en februari is een keuze gemaakt uit de 33 ingeschrevenen. Alle kunstenaars die zich ingeschreven hebben , hebben bericht gehad of de keuze wel of niet op hen gevallen is
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** zaterdag 31 maart 2018:  Kunstwerken gaan terug naar de kunstenaar.  
Elk jaar wordt de helft van het aantal kunstwerken in de Beeldentuin gewisseld. Deze zaterdag werden tussen 11.00 en 16.00 uur een tiental kunstwerken teruggehaald door de kunstenaars om zo plaats te maken voor 10 nieuwe kunstwerken.

De 10 nieuwe kunstwerken zijn gebracht op zaterdag 7 april.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** zondag 29 april 2018:  Seizoensopening Beeldentuin 2018 - 2019 
Op zondag 29 april 2018 heeft de officiële seizoenopening van De Beeldentuin Cuijk plaatsgevonden. Ondanks lichte regen en behoorlijke bewolking was de opkomst groot.  Vele kunstenaars waren aanwezig en zij werden, evenals alle belangstellenden, van harte welkom geheten door Diny van Vliet en door de voorzitter Ton Bongartz.

Ook de Wethouder van Cultuur sprak zijn waardering uit voor de manier waarop de Beeldentuin en de Heemtuin door vele vrijwilligers wordt gerund en hij gaf aan dat het doel om kunst dichter bij de mensen te brengen en tegelijkertijd de kunstenaar de gelegenheid bieden (nog) meer bekendheid voor zijn / haar werken te krijgen zeker is gehaald.
De muzikale omlijsting werd dit jaar verzorgd door twee jeugdige saxofonisten: Veerle en Merel. Beiden zijn leerling van muziekschool Muzelinck en zij lieten diverse muziekstukken horen en oogstten veel waardering bij het publiek. 
Een van de aanwezige kunstenaars, Tineke Thielemans sprak tijdens de opening een column uit.
Voordat de bezoekers de Beeldentuin en de Heemtuin konden gaan bekijken vond nog een bijzonder intermezzo plaats. De voorzitter, de heer Ton Bongartz kreeg ten overstaan van het publiek de koninklijke onderscheiding van de burgemeester uitgereikt en hij werd hiermee benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De Valuwe TV heeft gedurende de dag mooie opnames gemaakt en via onderstaande link krijgt u een impressie van de feestelijke opening.

Impressie opening Beeldentuin 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** zondag 20 mei 2018:  Plattelandsrondje Land van Cuijk
Het jaarlijkse Plattelandsrondje vond dit jaar plaats op 20 mei. Op die dag was een groot aantal bedrijven geopend en werden diverse activiteiten georganiseerd bij de leden van het Verrassende PlatteLand van Cuijk. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**zaterdag 19 mei / zondag 20 mei / zaterdag 26 mei / zondag 27 mei  2018 was er een Expositie in het Pakhuis.
Kunstenaar Jan Bastiaans exposeerde tijdens dit week-end met zijn dynamische – organische schilderijen, en met zijn 3D recycle-art en fotoprints op aluminium. Velen hebben zijn expositie bezocht!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**  zondag 26 augustus 2018: "Cultuur aan de Maas, Kleurrijk"

Het festival "Cultuur aan de Maas, Kleurrijk"  in het centrum van Cuijk vierde haar derde lustrum en het speciaal optreden van Living Statues (Levende Standbeelden) was een groot succes.  Evenzo was dit het geval bij de andere evenementen zoals straattheater, concerten, boeken- en kunstmarkt. 
Zo'n 800 mensen bezochten onze Beeldentuin / Heemtuin en Pakhuis. Een geweldig succes.

In het Pakhuis was die dag een 'kleurrijke'  foto-expositie te zien van Quinta Buma uit Nijmegen evenals enkele kleurrijke lampen, gemaakt door haar broer Don. Deze expositie, de beeldentuin en de heemtuin heeft die dag een zeer groot aantal enthousiaste bezoekers gezien.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** zaterdag 6 oktober en zondag 7 oktober 2018 was er een Expositie in het Pakhuis van Jan Bastiaans en Elsbeth Roest. 

Jan Bastiaans kwam tijdens deze expositie met nieuw en ander werk: Hoofden met diverse materiaalsoorten bewerkt: cement, was, gesso, pasta, lak etc. Hij geeft eenieder daarmee een eigen gezicht of betekenis. Vooral in de gedachtegang van Jan zelf. Of je nu mooi bent of lelijk, geel, blauw of zwart gekleurd,  je bent gelijk aan een ander. Geen oordeel maar acceptatie, laat je hart spreken, van binnenuit….. Ook maakt Jan abstracte schilderijen, 3D recycle-art van petflessen en prints op aluminium, al of niet bewerkt. Wilt u meer weten over zijn werk, bezoek dan zijn site:  www.janbastiaans.nl

         

Elsbeth Roest exposeerde haar landschappen, vogels en portretten van vrouwen in combinatie met de vogel. De vogel ziet en overziet, het zijn de vogels van alledag met een knipoog. Het gaat haar niet om de directe herkenbaarheid van landschappen, personen of vogels maar meer om haar beleving van een gevoel of emotie zoals vrijheid, kracht, groei, fantasie en kwetsbaarheid in een geabstraheerde vertaling in gelaagdheid en kleur. Ze heeft een duidelijke voorkeur voor blauw, groen, paars en wit tinten. Ze begint meestal met het aanbrengen van verschillende materialen zonder vooropgezet plan. Vanuit deze abstracte ondergrond begint de zoektocht naar compositie, lijn en vorm. Wilt u meer weten over haar werk, bezoek dan haar site:  www.elsbethroest.nl